Punkty systemu rejestracji

Opis punktu typu K2C

Punkt typu K2C złożony jest z kontrolera, dwóch czytników i zasilacza buforowego z akumulatorem. Jeden czytnik umożliwia rejestrację wejścia, a drugi rejestrację wyjścia. Potwierdzeniem rejestracji jest sygnał dźwiękowy i włączenie odpowiedniego dla statusu zaprogramowania karty koloru podświetlenia czytnika (czerwony – obca, zielony – uprawniona, żółty – zablokowana).

Punkt typu k2c

Opis punktu typu K2C1BT

Punkt typu K2C1BT złożony jest z kontrolera, dwóch czytników, zasilacza buforowego z akumulatorem i bramki (tripod). Jeden czytnik umożliwia rejestrację wejścia, a drugi rejestrację wyjścia. Potwierdzeniem rejestracji jest sygnał dźwiękowy i włączenie odpowiedniego dla statusu zaprogramowania karty koloru podświetlenia czytnika (czerwony – obca, zielony – uprawniona, żółty – zablokowana). Kontroler dodatkowo steruje bramką w zależności od uprawnień rejestrowanych kart, które nadaje się z poziomu programu SR-RegiTech (aktywacja kart). Sterowanie polega na zwolnieniu bramki w określonym kierunku.

Punkt typu K2C1BT

Opis punktu typu K1C1BR

Punkt typu K1C1BR złożony jest z kontrolera, czytnika, zasilacza buforowego z akumulatorem i zaczepu elektromagnetycznego – blokada drzwi. Czytnik umożliwia rejestrację wejścia, której potwierdzeniem jest sygnał dźwiękowy i włączenie odpowiedniego dla statusu zaprogramowania karty koloru podświetlenia czytnika (czerwony – obca, zielony – uprawniona, żółty – zablokowana). Kontroler dodatkowo steruje blokadą drzwi w zależności od uprawnień rejestrowanych kart, które nadaje się z poziomu programu SR-RegiTech (aktywacja kart).

Punkt typu k1c1br

Opis punktu typu K2C1BT2PW

Punkt typu K2C1BT2PW złożony jest z kontrolera, dwóch czytników, zasilacza buforowego z akumulatorem, bramki (tripod) i dwóch przycisków wyjścia. Jeden czytnik umożliwia rejestrację wejścia, a drugi rejestrację wyjścia. Potwierdzeniem rejestracji jest sygnał dźwiękowy i włączenie odpowiedniego dla statusu zaprogramowania karty koloru podświetlenia czytnika (czerwony – obca, zielony – uprawniona, żółty – zablokowana). Kontroler dodatkowo steruje bramką w zależności od uprawnień rejestrowanych kart, które nadaje się z poziomu programu SR-RegiTech (aktywacja kart). Sterowanie polega na zwolnieniu bramki w określonym kierunku. Zastosowane przyciski wejścia i wyjścia pozwalają na rejestrowane otwarcie blokady w danym kierunku.

Punkt typu k2c1bt2pw

Opis punktu typu K2C1BR1PWA

Punkt typu K2C1BR1PWA złożony jest z kontrolera, dwóch czytników, zasilacza buforowego z akumulatorem, zaczepu elektromagnetycznego – blokada drzwi i przycisku wyjścia awaryjnego. Jeden czytnik umożliwia rejestrację wejścia, a drugi rejestrację wyjścia. Potwierdzeniem rejestracji jest sygnał dźwiękowy i włączenie odpowiedniego dla statusu zaprogramowania karty koloru podświetlenia czytnika (czerwony – obca, zielony – uprawniona, żółty – zablokowana). Kontroler dodatkowo steruje blokadą drzwi w zależności od uprawnień rejestrowanych kart, które nadaje się z poziomu programu SR-RegiTech (aktywacja kart). Zastosowanie przycisku wyjścia awaryjnego pozwala na awaryjne zwolnienie blokady.

Punkt typu K2C1BR1PWA

Opis punktu typu K1C1BM1PW1PWA

Punkt typu K1C1BM1PW1PWA złożony jest z kontrolera, czytnika, zasilacza buforowego z akumulatorem, zwory elektromagnetycznej – blokada drzwi, przycisku wyjścia i przycisku wyjścia awaryjnego. Czytnik umożliwia rejestrację wejścia, której potwierdzeniem jest sygnał dźwiękowy i włączenie odpowiedniego dla statusu zaprogramowania karty koloru podświetlenia czytnika (czerwony – obca, zielony – uprawniona, żółty – zablokowana). Kontroler dodatkowo steruje blokadą drzwi w zależności od uprawnień rejestrowanych kart, które nadaje się z poziomu programu SR-RegiTech (aktywacja kart). Zastosowany przycisk wyjścia pozwala na rejestrowane otwarcie blokady, natomiast przycisk wyjścia awaryjnego pozwala na awaryjne zwolnienie blokady.

Punkt typu K1C1BM1PW1PWA