Połączenia punktów

Połączenia

Wszystkie urządzenia Systemu Rejestracji podłączane są do magistral RS485.
Do każdej magistrali można maksymalnie podłączyć 32 urządzenia, a długość magistrali może wynosić 1,2 km.

Aby uzyskać połączenie z urządzeniami należy podłączyć magistralę do komputera lub do sieci LAN. Jest to wykonywane za pomocą konwerterów odpowiednio USB-RS485 i LAN-RS485

Podłączenie magistrali przez konwerter USB-RS485

Schemat połączenia punktów do konwertera USB-RS485

Podłączenie magistrali przez konwerter LAN-RS485

Schemat połączenia punktów przez konwerter LAN-RS485