Automatyczny informator pracowniczy

Bądź na bieżąco

Automatyczny Informator Pracowniczy to nowoczesne rozwiązanie ułatwiające i przyspieszające dostęp do informacji pracowniczej. Automatyzacja procesu udostępniania raportów z informacjami na temat czasu pracy, urlopów, delegacji, znacząco skraca czas poświęcany przez pracowników na sprawy nieprodukcyjne. Jednocześnie system ten zmniejsza obciążenie pracowników działów kadr związane z informowaniem załogi, pozwalając im się skupić na kluczowych zagadnieniach związanych z problematyką kadrowo-płacową.

0
Przeprowadzonych wdrożeń
0+
Udostępnionych raportów
0
Stale używanych licencji

Korzyści płynące z AIP

ikona udostępniania

Szybkie oraz dokładne
udostępnianie najważniejszych
informacji pracowniczych

ikona dokumentu

Skrócenie czasu działań nieprodukcyjnych

ikona zegara

Zmniejszenie obowiązków informacyjnych działów kadr

ikona oka

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji

Dodatkowe zalety AIP

Automatyczny Informator Pracowniczy jest narzędziem bardzo przyjaznym dla użytkownika.