Opis systemu

Budowa systemu

System Rejestracji składa się z części elektronicznej, którą stanowi zespół czytników (zegary czasu pracy) i kontrolerów (Punktów Systemu Rejestracji) oraz części informatycznej, która składa się z programów komputerowych zbierających i analizujących dane (oprogramowanie rcp).

System można rozbudowywać od pojedynczego Punktu Systemu Rejestracji (PSR), podłączonego do komputera, aż do zespołu wielu Punktów SR połączonych magistralami RS485, podsieciami LAN i WAN.

Jak działa system?

Działanie Systemu Rejestracji polega na zbliżeniu karty do czytnika (zegara czasu pracy). Zarejestrowany zostaje czas oraz unikalny numer karty. Rejestracje zapamiętywane są w pamięci punktu rejestracji, a następnie pobierane przez program SR-Monitor i zapisywane w bazie danych. Od tego momentu dane dostępne są z poziomu programu SR-RegiTech i mogą zostać poddane właściwej analizie.

Autoryzacja użytkownika (pracownika, gościa) jest związana z posiadaniem przez niego określonego identyfikatora wykonanego w postaci karty lub breloka.

Identyfikatory używane są w sposób bezkontaktowy (zbliżeniowy) i stanowią odmianę kart elektronicznych (jako standard stosujemy częstotliwość 125 kHz – Unique).

Dla Systemu Rejestracji funkcjonalność identyfikatorów bezkontaktowych jest niezaprzeczalna. Użytkownik jest autoryzowany podczas zbliżenia karty do czytnika. Brak fizycznego kontaktu identyfikatora z urządzeniem eliminuje wiele mankamentów. Urządzenia i identyfikatory nie zużywają się w trakcie eksploatacji, niższe są koszty serwisu i utrzymania systemów w stanie działania.

Czy system jest niezawodny?

Najważniejszym elementem każdego Systemu Rejestracji są same rejestracje. Wszystkie pozostałe elementy systemu można odtworzyć bądź z kopii bazy danych bądź z innych źródeł, ale samych rejestracji nie mamy skąd odzyskać. Dlatego wprowadzone zostały trzy poziomy zabezpieczenia rejestracji:

Każda rejestracja zapisywana jest w pamięci urządzenia i dodatkowo nie jest kasowana podczas odczytu przez program, dlatego z każdego urządzenia można odczytać pełną pamięć ostatnich rejestracji (w zależności od typu urządzenia 135 tyś lub 30 tyś)

Oprogramowanie Systemu Rejestracji RegiTech dostosowane jest obecnie do współpracy z bazami danych MySQL – wersja 5.0.xx i MSSQL 2000, 2005 i 2008 oraz z każdą nowszą wersją o ile producent zapewni kompatybilność w dół. Komunikacja z bazami odbywa się za pośrednictwem driverów dedykowanych zapewniających bezpieczeństwo połączenia oraz maksymalną szybkość transferu danych.

Każda rejestracja odczytywana z urządzenia zapisywana jest od razu w dwóch miejscach: w bazie danych i w pliku kopii rejestracji, który umieszcza się na innym dysku niż baza danych.

Wszystkie punkty rejestracji wyposażone są w awaryjne zasilanie pozwalające na prawidłowe działanie w momencie zaniku napięcia podstawowego 230V. Dodatkowo całkowite wyłączenie zasilania nie powoduje utraty informacji zapisanych w pamięci urządzeń – jest to możliwe dzięki zastosowaniu nieulotnych pamięci typu Flash.

Brak kontaktu fizycznego transpondera z czytnikiem, zapewnia bardzo długą żywotność urządzeń i identyfikatorów, dodatkowo zabezpiecza system przed elektrycznością statyczną.

Wszystkie elementy każdego punktu rejestracji są starannie testowane przed montażem u Klienta w celu wyeliminowania jakichkolwiek nieprawidłowości.

Gwarancja i możliwość współpracy

Oprogramowanie udostępniane jest w dwóch wersjach: zakup (z dwunastomiesięczną gwarancją) i użytkowanie (umowa na użytkowanie oprogramowania). Użytkowanie oprogramowania cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród Naszych klientów, zmniejsza koszty wdrożenia i utrzymania systemu. Podpisanie umowy zapewnia opiekę nad oprogramowaniem, hotline oraz wszystkie aktualizacje oprogramowania. Dodatkowo uzyskujemy łatwy sposób zmiany liczby licencji na poszczególne moduły zarówno w górę jak i w dół.

12-miesięczna

Wszystkie urządzenia systemu rejestracji objęte są dwunastomiesięczną gwarancją. Po okresie gwarancyjnym możliwe jest podpisanie umowy serwisowej zapewniającej stała opiekę nad urządzeniami.