WebAbsencje

Moduł WebAbsencje

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego Kodeksu Pracy, praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Ułatwieniem dla działów kadrowo-płacowych jest aplikacja WebAbesencje współpracująca z SR RegiTech. Nasze rozwiązanie pozwala na rejestrację czasu pracy zdalnej, a także uwzględnia opcje świadczenia pracy hybrydowej. Oprogramowanie nie wymaga instalacji dodatkowych programów na urządzeniach pracowników – korzysta z zasobów przeglądarki internetowej. Dodatkowe, opcjonalne funkcjonalności pozwalają na skrócenie procesów z obszarów kadrowo-płacowych np. poprzez wykorzystanie elektronicznych wniosków urlopowych.

Korzyści płynące z WebAbsencji

ikona pieniądza

Rejestrowanie czasu pracy zdalnej

ikona dokumentu

Wyeliminowanie papierowych wniosków urlopowych

ikona dłoni - stop

Intuicyjność i prostota składania wniosków urlopowych

ikona oka

Możliwość podglądu rozliczenia przez pracownika.