O firmie

Kontakt +48 663 373 173

Nowe moduł.
2017-05-04

Wydanie oprogramowania w wersji 0.5.27.11 wzbogaconego o nowy moduł EEK:
Elektroniczna Ewidencja Kluczy to program do ewidencji wszelkiego rodzaju kluczy. System wspiera wydawanie i zwrot kluczy ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przydzielania ich użytkownikom. Moduł ten jest wsparciem dla biura, recepcji lub portierni odpowiedzialnej za ewidencjonowanie i wydawanie kluczy pracownikom. A jego funkcjonalność zapewnia idealne uzupełnienie systemu Kontroli Dostępu do pomieszczeń mniej strategicznych.Nowe oprogramowanie wspierające.
2017-02-09

Wydanie oprogramowania e-Wnioski do obsługi wniosków urlopowych:
E-wnioski to moduł służący do obsługi wniosków urlopowych pracowników, wykorzystując do tego bazę danych oprogramowania SR-RegiTech. System uwzględnia różne typy użytkowników i zależnie od przydzielonych uprawnień system umożliwia składanie wniosków o urlop, obsługę złożonych wniosków i wprowadzenie zaakceptowanych urlopów do oprogramowania SR-RegiTech. Ma to na celu zmniejszenie czasu procesu przetwarzania wniosków od momentu ich złożenia aż do akceptacji oraz zoptymalizowanie formalności w firmie.Nowe funkcje w SR-Monitor
2017-01-12

Najnowsza wersja SR-Monitor to 0.5.26.0 a w niej istna rewolucja:
Od teraz monitor może działaś nawet kilka razy wydajniej. Dzięku zastosowaniu trybu wielowądkowego, może on odpytywać jednocześnie wiele urządzeń.
Dodatkowo pojawiły się nowe funkcje takie jak:
-> Wysyłanie rozkazu otwarcia drzwi.
-> Konfiguracja grup ewakuacji. Dodatkowe ustawienia Agenta (pod kątem obsługi alarmu oraz trybu wielowątkowego).
-> Nowe opcje SR-Monitor: obsługa urządzeń PIF-AOD, konfiguracja magistral, sprawdzenie możliwości wysyłania rozkazu odpowiednią metodą (rozgłoszeniową/konwencjonalną) z uwzględnieniem typu AOD i PIF-AOD.
-> Nowy wątek alarmowy działający w tle - wykrywanie zdarzeń typu alarm otwarcia drzwi i reakcja na to zdarzenie. Dwa typy zdarzeń: Alarm-Start i Alarm-Stop.Nowe funkcje w SR-RegiTech
2016-12-12

Najnowsza wersja oprogramowania to 0.5.25.15 a w niej sporo nowych funkcji:
EKG->Goście/Pracownicy firm zewn: możliwość ukrycia Gości w EKG oraz Pracowników firm zewn.
EKG->Goście/Pracownicy firm zewn: możliwość wyświetlania tylko Gości ukrytych lub tylko gości nie ukrytych bądź też tylko Pracowników firm zewn. ukrytych lub tylko Pracowników firm zewn. nie ukrytych.
RCP->Eksport: Możliwość pominięcia zaliczeń 0:00 w plikach testowych, tak jak w xml w eskportach RCP.
RCP-> Eksport: Eksport rozliczenie suma i szczegóły zablokowane wypisanie dni Z i ZZ w eksporcie.
RCP-> Urządzenia: Przy dodawaniu kontrolera automatycznie tworzone są do niego dwa czytniki. Wejściowy i wyjściowy.
RCP-> Eksporty: Dodano nowy eksport Nieobecności Godzinowych.
RCP-> Pracownicy: Możliwość oznaczenia osoby w systemie jako pracownika tymczasowego. Możliwa również edycja grupowa.
Nowe funkcje w SR-RegiTech
2016-10-10

Najnowsza wersja oprogramowania to 0.5.25.11 a w niej sporo nowych funkcji:
RCP-> Import: Umożliwienie zaimportowania rozliczenia z zewnętrznego systemu z opcją Kasowanie całości oraz Kasowanie okresu.
RCP->Rozliczenie pracownika: Nowa funkcja - Zeruj bank godzin +
RCP->Rozliczenie pracownika: Przenieś bank godzin do nadgodzin: wprowadzenie nowej metody rozliczenia (wg. daty).
RCP->Opcje rozliczenia: Data, od której obowiązuje nowy sposób rozliczenia banku godzin. Limit banku do pozostawienia.
RCP-> Eksporty: Nowy eksport specjalny - godziny przepracowane pracownika.
RCP-> Słowniki/Absencje: Zostało dodane dzielenie absencji na przekroju miesiaca.
RCP-> Słowniki/Absencje: Zostało dodane dzielenie absencji na przekroju miesiaca.
EKG/KD->Pracownik/Gość: od tej wersji jest możliwość zeskanowania OCR nowego dowodu osobistego. Wymagane nowe wersje bibliotek prdotnet7.dll 2.1.5.25 oraz gxdotnet7.dll 7.2.10.0.
RCP-> Opcje rozliczenia: Dodano parametr globalny dzięki któremu Godziny nocne w RCP->Pracownicy są brane z Opcji RCP.
RCP->NbGodz: Dodano drugą możliwość podawania Nb Godz. Można wyznaczyć od której do której godz. trwała nieobecność.
RCP->Importy: Dodano import z możliwością podania od której do kiedy trwała nieobecność godz.
RCP-> Importy: Nowy Chhkbox: DataDo z importu można ustawić na -1 dzień wzgldem tego co jest w pliku lub stałej.
RCP-> Urządzenia: Od tej wersji możliwy jest wydruk listy magistral na zakładce Magistrale (dodano przycisk Drukuj).
RCP-> Karty: Filtrowanie - umożliwienie wyszukiwania osoby po nazwisku przy przypisywaniu do niej karty.
EKG-> Opcje: Możliwość pominięcia w wydruku listy osób nieprzypisanych do grupy.
EKG->Słowniki: Możliwość pominięcia w wydruku wybranej listy kierowniczej lub listy dowódcy (nie dotyczy dyrektorskiej).
RCP-> Eksport: Nowy eksport specjalny - Odebrane soboty.
EKG-> Konfiguracja-> Punkty recepcyjne: możliwość generowania rejestracji wejścia/wyjścia na podstawie wydanej przepustki za pomocą wirtualnie dodanych urządzeń (czytników) do systemu. Blokada możliwości edycji urządzeń wirtualnych.
EKG-> Konfiguracja-> Słowniki: możliwość dodawania piktogramów do list ewakuacyjnych. Zmiana oznakowania wydruku. Generowanie wydruku A i wydruku B przy wykorzystaniu funkcji Robota. Nowa funkcja: EKG-> Konfiguracja-> Opcje księgi: możliwość ustawienia małej/dużej czcionki wydruku listy ewakuacyjnej.Nowe funkcje w SR-RegiTech
2016-04-29

Najnowsza wersja oprogramowania to0.5.21.4 a w niej:
Robot->Konfiguracja: Możliwość wydruku list ewakuacyjnych na podstawie zdarzenia startu alarmu pożarowego.
RCP->Rozliczenie->Dyspozycyjność: Możliwość zapisu w bazie danych wartości wprowadzonych w kolumnie Nagroda orazich przegląd w okresach comiesięcznych.
Robot->Zdarzenia: Nowe zdarzenie typu Alarm pożarowy - ewakuacja oraz funkcja Ewakuacja. Aktywacja oraz dezaktywacja
zdarzenia za pomocą modułu robota. Możliwość wyboru typu rejestracji do reakcji na zdarzenie.
RCP->Import: Możliwość zaimportowania częściowego rozliczenia pracownika w okresie z zewnętrznego systemu.
RCP->Eksport: Nowy typ eksportu rozliczenia oraz absencji i nbgodz w zbiorczym raporcie.
RCP->Eksport: Możliwość wyeksportowania nr ewidencyjnego w eksportach typu: Pracownicy, Rozliczenie Suma oraz Szczeg. 
RCP->Konfiguracja->Opcje: Pomijanie przy wyjściu służbowym czasu przerw zaliczanych i nie zaliczanych do czasu pracy.
RCP->Słowniki->Listy: Dodanie do konfiguracji list struktury Przełożonych.
KD->Urządzenia: Możliwość dodawania grup kontrolerów do ewakuacji.
KD->Urządzenia: Definiowanie dla kontrolera funkcji ewakuacji przy aktywacji odpowiedniego zdarzenia. 
KD->Urządzenia: Możliwość ręczne i Deaktywacji kontrolerów z grupy.
Nowe funkcje w SR-RegiTech
2015-03-26

Najnowsza wersja oprogramowania to 0.5.18.3 a w niej:
RCP->Lista obecności grupowa: dodano zliczanie obecności oraz możliwość ukrywania wydziałów które mają 0 w Obecn. i Nieob.
KWP->Nowa cześć modułu - Zlecenia Produkcyjne (ZP) - generowanie zleceń, wydruków (kody kreskowe), rozliczenie zleceń i generowanie raportów.
Filtr: Możliwość filtrowania osób w systemie wg Nr ewidencyjnego (podobnie jak wg pola Identyfikator).
RCP->Pracownicy: zakładka Przełożeni - dodano filtr umożliwiający wpisanie przełożonego. Obok filtru okienko pokazujące wybierane osoby. Jeżeli filtr pokazuje np. dwóch Kowalskich to w okienku zaznaczamy konkretną osobę.

 


Zmiany w oprogramowaniu
2015-03-03

W ostatnim czasie wiele zmieniło się w oprogramowaniu. Miedzy innymi:
-KD->Wizualizacja zdarzeń: Możliwość ustawienia widoku z powiększonymi zdjęciami.
-Drobne poprawki w szacie graficznej.
-EKG->Pracownicy Firm Zewnętrznych: możliwość zaprogramowania karty przy jej wydawaniu nowemu pracownikowi.
-RCP->Pracownicy: Możliwość przypisania wydziału/grupy/przełożonego od razu przy dodaniu nowego pracownika.
-RCP->Użytkownicy: Nadanie praw userowi do funkcji szybkiego przypisania wydziału/grupy/przełożonego.
-RCP->Użytkownicy/Filtr: możliwość wybierania jednostek typu wydział/grupa/przełożony za pośrednictwem pola tekstowego do automatycznego filtrowania zaznaczeń na strukturze drzewiastej.
-RCP: Dodano pole Nr Ewidencyjny w kilku zestawieniach modułu RCP.
-EKG->Opcje księgi: nowa opcja - programuj kartę przy wydawaniu przepustki.
-EKG->Opcja obsługi wrzutomatu dla kart.

 


Wprowadzenie do oferty nowych urządzeń
2015-02-07

Wzbogaciliśmy naszą ofertę o nowy sprzęt: Kontroler SR mini, Konwerter LAN oraz odświeżony Konwerter USB. Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją techniczną w zakładce sprzęt.

 


Nowy projekt mini KSR
2014-12-11

Dziś na stół montażowy trafiła nowa płytka mKSR. Powstający projekt ma być alternatywą dla Kontrolera Systemu Rejestracji. Będzie on tańszy ale będzie dysponował mniejszą funkcjonalnością oraz obsługiwał tylko jeden czytnik.

 


Powstał prototyp nowego konwertara LAN
2014-11-07

Dział techniczny stworzył prototyp Konwertera sygnałowego RS232-LAN. Urządzenie jest testowane, jeśli testy wypadną pomyślnie nowe urządzenie wyprze z oferty dotychczasowy Konwerter LAN. Przewidywany termin wprowadzenia do sprzedaży to 2-ga połowa lutego.

 


Nowa polityka haseł przy logowaniu do systemu.
2014-10-30

Rozszerzyliśmy możliwości oprogramowania SR-RegiTech o funkcje zarządzania polityką bezpieczeństwa haseł. Administrator systemu może wybrać jeden z trzech zdefiniowanych poziomów bezpieczeństwa, lub zadeklarować własny określając wymaganą długość hasła, złożoność (wystąpienie małych lub dużych litery, cyfr oraz znaków specjalnych) oraz jego czas ważności. Dodatkowymi opcjami można również parametryzować blokowanie logowania się po określonej liczbie nieudanych prób logowania oraz ustawić długość trwania blokady. Ostatni z parametrów dotyczy unikalności hasła - użycia hasła które już wystąpiło w historii. Określa się nim długość sprawdzanej historii.

 


Menu serwisowe w KSR
2014-10-23

Dziś nowe informacje z działu technicznego. Do testów trafiło nowe oprogramowanie do terminali i kontrolerów KSR posiadające menu serwisowe. Dzięki niemu możemy konfigurować i sprawdzić poprawność podłączenia punktu z poziomu urządzenia.

 


Nowe ikony aplikacji
2014-10-16

Przedstawiamy Państwu zaktualizowane ikony naszego oprogramowania. Będą one obowiązywać od najnowszej wersji oprogramowania. Dotyczą aplikacji SR-Regitech, SR-Monitor, SR-Start oraz DbConector.

 


Analiza danych w module RCP
2014-10-08

W module RCP na drzewku dodano nową funkcję Analiza Danych gdzie o wersji 5.14.3 można skorzystać z dwóch zestawień.
Przekroczenia długości trwania absencji - dla absencji z ustawionymi limitami będą pokazywane przekroczenia długości ich trwania.
Analiza ciągu rejestracji - w zestawieniu tym są analizowane rejestracje pracowników którzy zostali zarejestrowani na czytnikach rcp pomijając rejestracje pobytowe (np.: nie rejestrując się na tripodach wejściowych na zakład). 


Nowy raport w module RCP
2014-10-07

Wydaliśmy oprogramowanie 5.14.1 które posiada nowe uproszczenie. Jest to raport pokazujący nadgodziny dla osób obecnie zatrudnionych. W zależności od zakresu dat ustawionym w filtrze można zobaczy nadgodziny, w podziale 50%, 100% oraz nocne, tylko dla pracowników którzy na chwilę tworzenia raportu są pracownikami firmy. Znaleźć można go w module RCP >> Rozliczenia >> Zestawienia inne >> Raport nadgodzin osób pracujących.

 


Dodatkowe funkcje w KWP
2014-10-01

Powstała nowa wersja oprogramowania 5.14.0, a razem z nią nowe funkcjonalności w module Regitech Kontrola Wydajności Pracy.
Pracownik za pomocą karty pracowniczej i przygotowanego kodu może na urządzeniach zarejestrować pracę na dane zlecenie. Zlecenia będzie można tworzyć na podstawie przygotowanych wcześniej wzorców lub poprzez dodanie nowego złożonego z detali i wykonywanych przy tym czynności. Każdorazowo z programu będzie można generować wydruki kodów kreskowych dla wprowadzonych zleceń. Osoby zarządzające zleceniami będą mogły na bieżąco sprawdzać stan zleceń w programie lub za pomocą uprawnionej karty bezpośrednio zamykać zlecenia na urządzeniach. W programie zawarte są szczegółowe dane o rozliczeniach zarówno samych zleceń jak i pracowników, niezbędne przy wszelkich kalkulacjach. Program automatycznie wysyła wiadomości email do osób odpowiedzialnych za dane zlecenie o np.: zakończeniu kolejnego etapu zlecenia.

 


Projekt nowego konwertera LAN
2014-09-26

Trwają prace nad nowym konwerterem LAN. Dział techniczny przygotowuje egzemplarz testowy. Jeśli testy wypadną pomyślnie niedługo wprowadzimy go do oferty.

 


Praca nad modułem KWP
2014-09-18

Nasz dział IT pracuje nad rozbudową funkcjonalności i raportowania w module Regitech Kontrola Wydajności Pracy. Moduł ten pozwala na obliczanie wydajności pracy pracowników produkcyjnych jak i również samych maszyn czy linii produkcyjnych. W połączeniu ze zleceniami pozwala szacować koszty wytworzenia czy nawet liczyć wytrzymałość poszczególnych elementów eksploatacyjnych linii produkcyjnych. Więcej informacji w zakładce o module KWP.

 


Nowe funkcjonalności w RCP i EKG
2014-06-23

Wypuściliśmy nową wersje oprogramowanie 5.13.5 a w niej nowe funkcje w modułach Rejestracja Czasu Pracy.
Dodanie nowej kolumny w rozliczeniu pracownika, która oblicza na podstawie przygotowanej przez użytkownika formuły.

Natomiast w Elektronicznej Księgii Gości dodaliśmy możliwość rejestrowania osób w systemie jako pracowników firm zewnętrznych. Ułatwia to obsługę i nadzór nad podwykonawcami.

Nowa wersja pozwala również na drukowanie listy obecnych w podziale na grupy ewakuacyjne wraz z możliwością przypisania im odpowiednich dowódców. Funkcjonalność ta przydaje się przy ćwiczeniach i alarmach ewakuacyjnych.

 


Czytnik czarny z przyciskiem "służbowe"
2014-06-01

Do naszej oferty wprowadziliśmy Czytnik SR - czarny z przyciskiem umożliwiającym rejestracje wejścia lub wyjścia służbowego. Przycisk znajdujący się w dolnej części urządzenia, po wciśnięciu zaczyna pulsować, oznacza to, że po zbliżeniu karty, nasza rejestracja zapisze się w bazie danych jako wejście bądź wyjście służbowe. Po zapisaniu rejestracji w bazie, czytnik potwierdza uprawnienia karty zaświecając odpowiedni kolor diod. Jednoczesne podświetlenie przycisku na kolor pomarańczowy, świadczy o przypisaniu jej parametru służbowego. Zastosowanie tego rozwiązanie skraca i ułatwia pracę osób rozliczających czas pracy.

 


Ta strona używa cookie - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.
Cookies służą do dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, oraz do celów statystycznych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, oraz firmy badawcze.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zrozumiałem - zamknij komunikatx

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/www/regitech.pl/tmp/session) in Unknown on line 0